طراحی نظام جامع انفورماتیک شرکت نفت و گاز پارس (1382-1380)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: شركت نفت و گاز پارس

وضعيت پروژه: خاتمه يافته

تاريخ شروع پروژه: اسفند 80

تاريخ خاتمه پروژه: شهريور 81

متدولوژي بكار رفته در پروژه: IE

استانداردها و مدل‌هاي مرجع: APQC، مدل زنجيره ارزش پورتر

شرح پروژه:

شركت نفت و گاز پارس جهت انجام ماموريت‌ها و اجراي قراردادها در زمينه‌ اكتشاف، توسعه، توليد نفت خام و گاز طبيعي، فرآورش و همچنين حمل و انتقال نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي به مخازن و بنادر مربوط و بارگيري در محدوده جغرافيايي پارس جنوبي و شمالي تاسيس شده است.

براي تدوين طرح جامع انفورماتيك، شركت نفت و گاز پارس از جهت گردش اطلاعات، مراكز توليد و محل مصرف اطلاعات مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به اهداف، ماموريت‌ها و ساختار سازماني، سيستم‌هاي مورد نياز شناسايي و ارتباط بين سيستم‌ها، وظايف اصلي هر سيستم و بستر پياده‌سازي آن‌ها تعيين شده است. در اين طرح، علاوه بر اولويت پياده‌سازي سيستم‌هاي مشخص شده، هزينه تقريبي پياده‌سازي آن‌ها، تعيين بستر نرم‌افزاري و سخت‌افزاري سيستم‌هاي اطلاعاتي سازمان تهيه و ارائه شد.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search