تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت نفت پاسارگاد (1386-1385)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: شركت نفت پاسارگاد

وضعيت پروژه: خاتمه‌يافته

تاريخ شروع پروژه: دي 85

تاريخ خاتمه پروژه: اسفند 86

متدولوژي‌هاي مورد استفاده در پروژه: چارچوب زكمن، NIST، متدولوژي EAP بومي‌شده

استانداردها و مدل‌هاي مرجع: FEA، مدل زنجيره ارزش پورتر، APQC، CobiT

شرح پروژه:

شركت نفت پاسارگاد كه از سال 1382 تاسيس شده و در زمينه‌ي توليد و توزيع فرآورده‌هاي نفت سنگين فعاليت مي‌كند، پس از تدوين برنامه‌ي استراتژيك خود، تدوين برنامه جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان را با هدف پشتيباني از استراتژي‌هاي تدوين‌شده تعريف و شركت مهندسي مشاور حاسب‌سيستم به‌عنوان مشاور اجراي طرح انتخاب شده است.

در اين پروژه، پس از ارزيابي وضعيت موجود كسب‌وكار و اطلاعاتي كه در جريان فرايندها و مورد استفاده قرار مي‌گيرد، و هم‌چنين، ارزيابي وضعيت موجود به كارگيري قابليت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در شركت، براساس استراتژي‌هاي كسب‌وكار و شناسايي الگوهاي برتر، راهبردهاي توسعه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت تدوين و معماري مطلوب سازمان در لايه‌هاي فرايند، برنامه‌هاي كاربردي، داده و زيرساخت فناوري طراحي مي‌شود.

فاز آخر پروژه، به تدوين برنامه‌هاي اجرايي پياده‌سازي معماري مطلوب سازمان اختصاص يافته است.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search