طراحی سیستم‌ پرداخت منابع انسانی شرکت مهاب قدس (1383)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: شركت مهاب قدس

وضعيت پروژه: خاتمه يافته

تاريخ شروع پروژه: شهريور 83

تاريخ خاتمه پروژه: مهر 83

شرح پروژه:

شركت مهاب قدس در حال حاضر، ارائه‌ كننده‌ي خدمات مشاوره مهندسي در حوزه‌ي صنايع آب است. حوزه‌هاي خدمات اين شركت شامل مديريت پروژه، مطالعات شناسايي، امكان‌سنجي و طراحي نهايي، مستندسازي پيشنهادها و قراردادها، مديريت ساخت، نظارت و كنترل كيفي ساخت و تضمين كيفيت است.

شركت مهندسي مشاور حاسب‌سيستم پس از ارائه‌ي خدمات مشاوره‌ در زمينه‌ي برنامه‌ريزي استراتژيك شركت مهاب قدس، عهده‌دار طراحي سيستم پرداخت منابع انساني آن شده‌است. فعاليت‌هاي پروژه‌ي حاضر، به اين شرح است:

  • شناخت سيستم پرداخت
  • طراحي سيستم پرداخت
  • تدوين طرح جامع رفاهي
  • مديريت تغيير سيستم پرداخت
  • مشاوره اجرايي

روش‌هايي كه براي جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز و طراحي سيستم پرداخت استفاده شده عبارت است از بررسي الگوهاي جهاني (Benchmarking)، بررسي سوابق و مستندات مكتوب و مصوب موجود، مدل‌سازي سيستم، ديالوگ حضوري با مديران، راهبران و استفاده‌كنندگان سيستم و نشست‌هاي تخصصي آموزشي.

 

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search