طراحی نظام جامع انفورماتیک سازمان نقشه‌برداری کشور (1381)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: سازمان نقشه‌برداري كشور

وضعيت پروژه: خاتمه يافته

تاريخ شروع پروژه: خرداد 81

تاريخ خاتمه پروژه: شهريور 81

متدولوژي بكار رفته در پروژه: IE

استانداردها و مدل‌هاي مرجع: APQC، مدل زنجيره ارزش پورتر

شرح پروژه:

سازمان نقشه‌برداري كشور به منظور تمركز كليه فعاليت‌هاي نقشه‌برداري در سازمان، جلوگيري از دوباره كاري‌ها، ايجاد يكنواختي در تهيه نقشه‌ها، استاندارد كردن كليه عمليات نقشه‌برداري و تامين نيازمندي‌هاي نقشه‌برداري عمومي و جغرافيايي در سطح كشور و تامين نيازمندي‌هاي نقشه‌برداري عمومي و جغرافيايي كليه سازمان‌هاي دولتي تاسيس شده‌است.

براي تدوين طرح جامع انفورماتيك سازمان نقشه‌برداري كشور از جهت گردش اطلاعات، مراكز توليد و محل مصرف اطلاعات مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به اهداف، ماموريت‌ها و ساختار سازماني، سيستم‌هاي مورد نياز شناسايي شده و ارتباط بين سيستم‌ها، وظايف اصلي هر سيستم و بستر پياده‌سازي آن‌ها تعيين شد. در اين طرح علاوه بر اولويت پياده‌سازي سيستم‌هاي مشخص شده براساس اولويت‌هاي مديريتي و اطلاعاتي سازمان، هزينه تقريبي پياده‌سازي آن‌ها، بستر نرم‌افزاري و سخت‌افزاري سيستم‌هاي اطلاعاتي سازمان تهيه و ارائه شد. در اين ارتباط ارائه و فروش محصولات سازمان از طريق اينترنت (Tele-Shopping) و انجام كار از راه دور (Tele-Working)، مورد توجه قرار گرفته‌است.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search