فاز اول مطالعات سيستمي مبادلات اقتصادي كشور شرکت خدمات انفورماتیک راهبر (1379)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: سازمان امور مالياتي كشور (وزارت امور اقتصادي و دارايي) (شركت خدمات انفورماتيك راهبر)

وضعيت پروژه: خاتمه يافته

تاريخ شروع پروژه: ارديبهشت 79

تاريخ خاتمه پروژه: دي 79

شرح پروژه:

پروژه طرح مطالعات سيستمي مبادلات اقتصادي كشور در سال 1378 توسط معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي تعريف شد. هدف از انجام اين طرح، شناسايي گره‌هايي است كه در مسير مبادلات اقتصادي كشور قرار داشته و اطلاعاتي در مورد فعاليت مبادله انجام‌شده در آن‌ها ثبت مي‌شود. با شناسايي اطلاعات مذكور، وزارت امور اقتصادي و دارايي قادر خواهد بود با طراحي سيستم‌هاي مكانيزه‌ي مناسب، نسبت به وصول ماليات دقيق و عادلانه اقدام نمايد.

اين طرح در دو فاز «شناسايي كالاها و خدمات و بررسي و مطالعه‌ي آن‌ها» و «بررسي و مطالعه بر روي گره‌هاي شناسايي شده» اجرا شده است.

در فاز اول، 200 كالا يا خدمت موجود در كشور كه بيشترين ارزش را در نظام اقتصادي كشور دارند با استفاده از جداول اصلي حساب‌هاي ملي شناسايي و مسير توليد تا مصرف كالاها يا ارائه‌ي خدمات مورد بررسي و مطالعه دقيق قرار گرفته و كليه‌ي گره‌هاي موجود در اين مسير شناسايي و طبقه‌بندي شد.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search