فاز دوم مطالعات سيستمي مبادلات اقتصادي كشور شرکت خدمات انفورماتیک راهبر (1380)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: سازمان امور مالياتي كشور (وزارت امور اقتصادي و دارايي) (شركت خدمات انفورماتيك راهبر)

وضعيت پروژه: خاتمه يافته

تاريخ شروع پروژه: تير 80

تاريخ خاتمه پروژه: دي 80

شرح پروژه:

پروژه طرح مطالعات سيستمي مبادلات اقتصادي كشور در سال 1378 توسط معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي تعريف شد. هدف از انجام اين طرح، شناسايي گره‌هايي است كه در مسير مبادلات اقتصادي كشور قرار داشته و اطلاعاتي در مورد مبادله‌ي انجام‌شده در آن‌ها ريزش مي‌كند. با شناسايي اطلاعات مذكور، وزارت امور اقتصادي و دارايي قادر خواهد بود با طراحي سيستم‌هاي مكانيزه‌ي مناسب، نسبت به وصول ماليات دقيق و عادلانه اقدام نمايد.

اين طرح در دو فاز «شناسايي كالاها و خدمات و بررسي و مطالعه‌ي آن‌ها» و «بررسي و مطالعه بر روي گره‌هاي شناسايي شده» اجرا شده است.

در پايان فاز اول، با مشخص شدن فهرست گره‎هاي اصلي كه بر سر راه مبادلات اقتصادي در كشور قرار دارد، براساس اولويت‌بندي‌هاي پيشنهادي توسط مشاور و تاييد كارفرما، 40 گره براي بررسي تفصيلي مستقل و جامع انتخاب شد.

در فاز دوم اقدام به بررسي 40 گره منتخب با هدف تشخيص و ثبت نوع اطلاعات و چگونگي ثبت و نگهداري اطلاعات ناشي از عملكرد مبادلات اقتصادي شد. براساس اين اطلاعات، نوع اطلاعاتي كه مي‎تواند در خدمت نظام مالياتي كشور قرار گيرد، مشخص شده و مي‎توان سيستم‎هاي مكانيزه‌ي اطلاعاتي آتي را بر پايه‌ي دريافت و دسترسي به اين اطلاعات طراحي كرده و در يك نظام جامع مكانيزه‌ي مالياتي به كار گرفت.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search