پروژه‌ی تحقیقاتی معماری سرویس‌گرا (SOA) کمیته‌ی معماری شورای عالی اطلاع‌رسانی (1384-1383)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: كميته‌ي معماري شوراي عالي اطلاع‌رساني

وضعيت پروژه: خاتمه‌يافته

تاريخ شروع پروژه: بهمن 83

تاريخ خاتمه پروژه: ارديبهشت 84

شرح پروژه:

دبيرخانه‌ي شوراي عالي اطلاع‌رساني پروژه‌ي تحقيقاتي حاضر را براي انجام دو مرحله‌ي «مطالعه‌ي جنبه‌هاي نظري، استانداردها و فناوري» و «مطالعه‌ي استقرار معماري خدمت‌گرا در سازمان، مراحل، مزايا و ابزارها» تعريف كرده و اين طرح، در شركت مهندسي حاسب‌سيستم انجام شده است. گام‌هاي انجام اين مطالعات به شرح زير است:

مرحله‌ي اول شامل:

  • مطالعه‌ي جنبه‌هاي نظري معماري خدمت‌گرا
  • مطالعه‌ي پروتكل ارتباطي XML و كاربردهاي آن
  • مطالعه‌ي ساختار Web Service و ويژگي‌هاي آن

و مرحله‌ي دوم شامل:

  • بررسي لزوم ايجاد زيرساخت براي سازمان
  • بررسي نقش معماري خدمت‌گرا و زيرساخت سازمان در ايجاد بستر ارتباط با سازمان از طريق درگاه سازماني
  • بررسي ابزارهاي پشتيباني از معماري خدمت‌گرا و ارزيابي فناوري موجود براي طراحي و پياده‌سازي اين معماري
  • تدوين استاندارد توسعه‌ي نرم‌افزار مبتني بر معماري خدمت‌گرا
©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search