تدوین برنامه‌‌ی جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان هواپیمایی کشوری (1383-1382)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: سازمان هواپيمايي كشوري

وضعيت پروژه: اتمام فاز شناخت

تاريخ شروع پروژه: بهمن 82

تاريخ خاتمه پروژه: مهر 83

متدولوژي بكار رفته در پروژه: Express

شرح پروژه:

وزارت راه و ترابري جمهوري اسلامي ايران در سال 1382 تدوين طرح جامع نظام انفورماتيك را در سازمان‌هاي زيرمجموعه خود در دستور كار قرار داد. سازمان هواپيمايي كشوري كه يكي از سازمان‌هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه و متولي امور حمل و نقل هوايي كشور است و همچنين شركت فرودگاه‌هاي كشور به عنوان جزئي از سازمان هواپيمايي كشوري در محدوده مطالعات يك پروژه‌ي مستقل قرار گرفتند.

تيم مجري پروژه طرح جامع انفورماتيك كنسرسيومي متشكل از شركت مهندسي مشاور حاسب سيستم و شركت مشاور Deloitte مي‌باشد. شركت مشاور Deloitte يكي از چند شركت برتر جهاني در زمينه مشاوره بوده و تجارب متعددي نيز در زمينه تدوين طرح جامع انفورماتيك در صنعت حمل و نقل هوايي دارد.

اين پروژه با استفاده از متدولوژي  Expressكه توسط شركت Deloitte توسعه داده شده، اجرا شد. اين كنسرسيوم پس از انجام مطالعات گسترده در زمينه‌ي سازمان‌هاي مشابه در سطح جهاني و ارزيابي كامل فرايندهاي فعلي و وضعيت به‌كارگيري فناوري اطلاعات در سازمان هواپيمايي كشوري، شركت فرودگاه‌هاي كشور و 6 فرودگاه اصلي، استراتژي‌هاي توسعه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات را در مجموعه‌ي مورد مطالعه تدوين كرده است.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search