تدوین برنامه‌ی جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت قطارهای مسافربری رجاء (1383-1382)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: شركت قطارهاي مسافربري رجا

وضعيت پروژه: اتمام فاز شناخت

تاريخ شروع پروژه: دي 1382

تاريخ خاتمه پروژه: مهر 1383

متدولوژي بكار رفته در پروژه: Express

شرح پروژه:

وزارت راه و ترابري جمهوري اسلامي ايران در سال 1382 تدوين طرح جامع نظام انفورماتيك را در سازمان‌هاي زيرمجموعه خود در دستور كار قرار داد. شركت قطارهاي مسافري رجا در محدوده مطالعات يك پروژه‌ي مستقل قرار گرفتند.

تيم مجري پروژه طرح جامع انفورماتيك كنسرسيومي متشكل از شركت مهندسي مشاور حاسب سيستم و شركت مشاور Deloitte مي‌باشد. شركت مشاور Deloitte يكي از چند شركت برتر جهاني در زمينه مشاوره بوده و تجارب متعددي نيز در زمينه تدوين طرح جامع انفورماتيك در صنعت حمل و نقل هوايي دارد.

اين پروژه با استفاده از متدولوژي  Expressكه توسط شركت Deloitte توسعه داده شده، اجرا شد. اين كنسرسيوم پس از انجام مطالعات گسترده در زمينه‌ي سازمان‌هاي مشابه در سطح جهاني و ارزيابي كامل فرايندهاي فعلي و وضعيت به‌كارگيري فناوري اطلاعات در شركت رجا، استراتژي‌هاي توسعه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات را در مجموعه‌ي مورد مطالعه تدوين كرده است.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search