بررسی‌های امکان‌سنجی فاز اول سیستم‌های MIS شرکت آب و فاضلاب مشهد (1379)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: شركت آب و فاضلاب مشهد

وضعيت پروژه: خاتمه يافته

تاريخ شروع پروژه: آذر 79

تاريخ خاتمه پروژه: اسفند 79

متدولوژي بكار رفته در پروژه: IE

شرح پروژه:

شركت آب و فاضلاب مشهد مسؤوليت تامين آب، كنترل كيفيت آن و توزيع آب شهر مشهد و همچنين جمع‌آوري فاضلاب شهر را به‌عهده دارد. با توجه به گستردگي محدوده ارائه خدمات اين شركت و حساسيت تامين آب و نظارت دقيق و مستمر بر كيفيت آب منابع، كنترل حجم مصرف، صدور قبض آب‌بها، كنترل ميزان پرداخت مشتركين و غيره، ايجاد يك سيستم يك‌پارچه، بهنگام و دقيق اطلاعاتي در سطح شركت ضروري مي‌نمايد.

هدف از اين پروژه انجام بررسي‌هاي فاز اول سيستم‌هاي MIS شركت تحت عنوان امكان‌سنجي طرح جامع انفورماتيك شركت بوده است. براي تدوين طرح جامع انفورماتيك شركت از جهت گردش اطلاعات، مراكز توليد و محل مصرف اطلاعات مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به اهداف و ماموريت‌ها و گستره جغرافيايي و ساختار سازماني شركت، سيستم‌هاي مورد نياز شناسايي شده و ارتباط بين سيستم‌ها، وظايف اصلي هر سيستم و بستر پياده‌سازي آنها تعيين شده است. در طرح جامع انفورماتيك علاوه بر اولويت پياده‌سازي سيستم‌هاي مشخص شده، هزينه تقريبي پياده‌سازي آنها نيز تهيه و ارائه شده است.

با داشتن طرح جامع انفورماتيك، شركت آب و فاضلاب مشهد مي‌تواند با توجه به سياست‌هاي كلان شركت در جهت ايجاد يك سيستم يكپارچه و منسجم حركت كند.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search