طراحی سامانه‌های بزرگ نرم‌افزاری

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مشارکت و مشاوره در فرایند توسعه نرم‌افزار عمدتا در سیستم‌های سفارش مشتری، شامل:

  • تحلیل و طراحی سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی
  • طراحی معماری و تولید نرم‌افزار
  • برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی و تحلیل نیازمندی‌ها
  • مشاوره انتخاب ERP و محصولات نرم‌افزاری
  • نظارت بر توسعه‌ و پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی
  • طراحی و اجرای تست‌های مربوط به سیستم‌های اطلاعاتی پیاده‌سازی‌شده

تسريع و ساده‌سازي فرایند توليد نرم‌افزار با استفاده از ابزار سیستم‌ساز DMS

مزیت حاسب سیستم: وجود همزمان دو مهارت تحلیل کسب‌وکار و تولید نرم‌افزار

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search