طرح جامع ICT و معماری سازمانی شرکت ملی گاز ایران (1389-1387)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: شركت ملي گاز ايران

وضعيت پروژه: در حال اجرا

تاريخ شروع پروژه: خرداد 87

تاريخ خاتمه پروژه: - -

استانداردها و مدل‌هاي مرجع:

استاندارد PMBOK، متدولوژي PJM ارائه‌شده توسط اوراكل، مطالعات اينترنتي و كتابخانه‌اي، مصاحبه،  BS7799 و ISO27000، CobIT و ITIL، نماتن

شرح پروژه:

شركت ملي گاز ايران به عنوان يك مجموعه تخصصي با دامنه متنوع و وسيع عملكرد در بخش گاز و به عنوان متولي صنعت گاز كشور، در جهت انجام مأموريت‌هاي خود استفاده از قابليت‌هاي فناوري اطلاعات در حوزه صنعت گاز كشور را مورد توجه ويژه قرار داده است. از اين رو، اين سازمان به شکلي جدي به تكميل سيستم‌هاي اطلاعاتي موجود و نيز توسعه سيستم‌هاي جديدي كه باعث ايجاد ارزش افزوده در انجام مأموريت‌هاي سازمان شده و فراهم‌كننده شرايط تسهيل و تسريع در انجام وظايف سازمان باشند، مي‌انديشد. طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات با استفاده از معماري سازماني كه هم‌اكنون در حال انجام و پيگيري در سازمان مي‌باشد در جهت تحقق ارتقاء قابليت‌هاي فناوري اطلاعات در حوزه گاز تعريف شده است، كه با همكاري شركت مهندسي مشاور حاسب سيستم، بعنوان مجري طرح، دنبال مي‌گردد. طي اين پروژه، چشم‌انداز، اهداف، راهبردها و معماري سازماني و فهرست كليه برنامه‌ها و شرح خدمات توسعه فناوري اطلاعات در شركت ملي گاز ايران تدوين مي‌شود.

فازهاي اصلي اجراي پروژه عبارت‌اند از:

  • فاز صفر: برنامه‌ريزي، آماده سازي و تدوين طرح مديريت پروژه
  • فاز اول: معماري وضع موجود و الگوبرداري
  • فاز دوم: تحليل وضع موجود و تدوين راهبرد توسعه‌ي فاوا شركت ملي گاز ايران
  • فاز سوم: پيشنهاد معماري وضع مطلوب

فاز چهارم: تدوين برنامه گذار

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search