مشاوره و نظارت فنی بر طرح ایجاد الگوی مبنایی پایگاه اطلاعات آماری کشور مرکز آمار ایران (1387)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: مركز آمار ايران

وضعيت پروژه: خاتمه يافته

تاريخ شروع پروژه: مرداد 87

تاريخ خاتمه پروژه: بهمن 87

استانداردها و مدل‌هاي مرجع:

استاندارد PMBOK

شرح پروژه:

منظور پروژه طرح ايجاد الگوي مبنايي پايگاه اطلاعات آماري كشور براساس راهكاري مبتني بر open source enterprise data warehouse  مي‌باشد.

چكيده‌ ‌ی طرح:

به منظور ارايه‌ی زيرساخت مبنايي  و اثبات مفهومي  راهکار نرم‌افزاری مناسبي که پاسخگوي نيازمندی‌ها و اولويت‌هاي مطرح در رابطه با ايجاد پايگاه اطلاعات آماري کشور باشد، بر اساس راهکار پيشنهادي ارايه‌شده که الگويي است مبتني بر ايجاد يک Data Warehouse سفارشی‌‌شده، در طرح حاضر، طراحي و توسعه‌ی يک سيستم يکپارچه‌ی نرم‌افزاری با مشخصات کليدي ذيل، مطلوب است:

-    مبتني بر ابزارها و مؤلفه‌هاي Open-Source در سطح Enterprise

-    قابليت گسترش و توسعه هم به لحاظ کارکردي و هم از نظر حجم اطلاعات و تنوع تراکنش‌ها

-    قابليت يکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات آماری از منابع متنوع و گسترده‌ی موجود

انتظار می‌رود.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search