تحقیقات بازاریابی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تعریف تحقیقات بازاریابی

جمع آوری، تحلیل و انتشار اطلاعات با هدف پشتیبانی از فرایند تصمیم گیری در مسائل بازاریابی

 

جنبه های مختلف تحقیقات بازاریابی:

تهیه اطلاعات پشتیبانی کننده از تصمیمات در حوزه مسائل بازاریابی

رویکرد برونگرا با تمرکز بر مشتریان، بازارها و رقبا

جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف اطلاعاتی

تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده

انتشار و اطلاع رسانی در مورد یافته های تحقیق

 

کاربردهای تحقیقات بازار:

  1. اطلاعات در مورد محصولات:

عوامل موثر بر موفقیت یا شکست یک محصول جدید

مقایسه محصولات موجود در بازار از منظر ویژگی ها و خصوصیات

شناسایی کاربری ها و بازارهای جدید برای محصولات جدید

خطرات جایگزینی برای محصولات موجود

  1. اطلاعات در مورد قیمت گذاری در بازار:

تخمین و ارزیابی کشش قیمتی در بازار

تحلیل قیمت، هزینه، فروش و حاشیه سود

شناسایی قیمت منصفانه از منظر مشتری

بررسی استراتژی های قیمت گذاری

  1. اطلاعات در مورد ترفیع و ترویج:

ارزیابی اثربخشی تبلیغات

ارزیابی اثربخشی نیروی فروش

ارزیابی اثربخشی فعالیت های ترویج فروش

ارزیابی عملکرد برنامه های ترویجی رقبا

  1. اطلاعات در مورد شبکه توزیع و کانال های فروش:

ارزیابی و گزینش کانالهای مختلف توزیع و فروش

فرصت های فروش مستقیم

هزینه های انتقال و انبارداری محصولات

سطح و کیفیت خدمات پس از فروش

 

 

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search