انجام مطالعات ملی و اقتصادی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تحلیل و توسعه سیستم‌های اطلاعات اقتصادی، شامل:

  • تحلیل و طراحی سیستم‌های اطلاعات آماری اقتصادی
  • تحلیل و طراحی پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی در سطح ملی یا سازمانی
  • تحلیل و طراحی سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری اقتصادی
  • تحلیل و بهبود و توسعه نظام‌های فرایندی و گردش اطلاعات در سازمان‌های مالی و اقتصادی
  • برنامه‌ریزی استراتژیک و تدوین اسناد عملیاتی برای توسعه سیستم‌های اطلاعات اقتصادی
  • تحلیل داده و مدیریت اطلاعات اقتصادی و مالی

تنها شرکت ایرانی که مشاوره در زمينه سیستم‌های اطلاعات اقتصادی را به عنوان یک محور جدی فعالیت دنبال می‌کند.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search