تدوین برنامه‌های استراتژیک

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مديريت استرات‍ژیك يعني تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه‌ای چندگانه که سازمان را قادر می‌سازد به هدف‌های بلند مدت خود دست یابد.

تدوين استراتژي يعني:

تعيين مأموریت و چشم انداز

تحليل SWOT

شناسايي گزينه‌هاي استرات‍ژيك

تعيين اهداف و نقشه استراتژي

مشاوره در اجرا و به‌روز رساني

استراتژی‌ توسعه کسب‌وکار و بازاریابی مانند چتري است كه بر سياستهاي مالی و هزینه‌ای، ساختارسازمانی، نیروی انسانی، فرایندی و فناوری اطلاعات سايه مي‌افكند

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search