تدوین طرح جامع انفورماتیک و معماری فرایندی سازمان پزشکی قانونی کشور (1386-1384)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: سازمان پزشكي قانوني كشور

وضعيت پروژه: خاتمه يافته

تاريخ شروع پروژه: آبان 84

تاريخ خاتمه پروژه: ارديبهشت 86

متدولوژي بكار رفته در پروژه: EAP، زكمن،‌ مدل‌هاي طراحي ساختار

استانداردها و مدل‌هاي مرجع: مدل زنجيره ارزش پورتر، EFQM، FEA، APQC، 7S,Daft

شرح پروژه:

سازمان پزشكي قانوني كشور با هدف بهره‌گيري هرچه بيش‌تر از امكانات فناوري اطلاعات در جهت ارائه‌ي خدمات بهتر به مجموعه‌ي قوه‌ي قضاييه و مردم، پروژه‌اي را در دستور كار قرار داد كه طي آن، در گام اول، ساختار سازماني و فرايندهاي سازمان مورد بررسي قرار گرفته و باتوجه به اهداف و برنامه‌هاي مصوب سازماني، ساختار سازماني مناسب و فرايندهاي مورد نياز طراحي شده است. تدوين طرح جامع انفورماتيك، مرحله‌ي دوم طرح معماري فرايندهاي و اطلاعاتي است؛ با تدوين فرايندها و طراحي ساختار سازماني مطلوب سازمان پزشكي قانوني كشور، شركت مهندسي مشاور حاسب‌سيستم براساس متدولوژي‌هاي معماري سازماني اقدام به تدوين معماري مطلوب اطلاعاتي سازمان نموده و براساس آن، اسناد درخواست ارائه‌ي پيشنهاد شركت در مناقصات تهيه‌ي سيستم‌هاي مكانيزه‌ي اصلي را تهيه كرده است.

فعاليت‌هاي اصلي اين مرحله از پروژه به شرح زير است:

 

  • تهيه و ارائه‌‌ي نقشه‌ي فرايندي
  • تهيه و ارائه‌ي نقشه‌ي اطلاعاتي
  • تهيه و ارائه‌ي نقشه‌ي عملياتي
  • تهيه و ارائه‌ي نقشه‌ي داده‌اي
  • تهيه و ارائه‌ي نقشه‌ي تجهيزاتي
  • تهيه‌ي برنامه‌ي عملياتي
  • تهيه‌ي RFP
  • همكاري با سازمان پزشكي قانوني كشور در انتخاب پيمان‌كاران اجرايي
©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search