نظارت بر ایجاد پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی (1387-1386)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: وزارت رفاه و تامين اجتماعي

وضعيت پروژه: خاتمه‌يافته

تاريخ شروع پروژه: مرداد 86

تاريخ خاتمه پروژه: مرداد 87

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search