طراحی نظام جامع انفورماتیک سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (1380)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور

وضعيت پروژه: خاتمه يافته

تاريخ شروع پروژه: آبان 80

تاريخ خاتمه پروژه: اسفند 80

متدولوژي بكار رفته در پروژه: IE

شرح پروژه:

سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور وظيفه اجراي مجازات حبس طبق مقررات جاري كشور، اصلاح و تربيت زندانيان، كمك به رفع مشكلات مادي و معنوي خانواده زندانيان و جلوگيري از توسعه جرائم در كشور را در سطح كشور به‌عهده دارد.

براي تدوين طرح جامع انفورماتيك سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور از جهت گردش اطلاعات، مراكز توليد و محل مصرف اطلاعات مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به اهداف، ماموريت‌ها و ساختار سازماني، سيستم‌هاي مورد نياز شناسايي شده و ارتباط بين سيستم‌ها، وظايف اصلي هر سيستم و بستر پياده‌سازي آن‌ها تعيين گرديد. در اين طرح علاوه بر اولويت پياده‌سازي سيستم‌هاي مشخص شده، هزينه تقريبي پياده‌سازي آن‌ها، زمان‌بندي آموزش‌هاي لازم براي هر كدام از سيستم‌ها در حد كلان، تعيين نيازهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري سازمان، تعيين روش‌هاي مورد نياز جهت ارتقاي سيستم و نحوه به روز نگهداري آن تهيه و ارائه شد.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search