مطالعه و طراحی نظام‌های سازمانی و پرسنلی شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک) (1384-1380)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: شركت بين‌المللي مهندسي ايران (ايريتك)

وضعيت پروژه: خاتمه يافته 

تاريخ شروع پروژه: آذر 80

تاريخ خاتمه پروژه: مهر 82

استانداردها و مدل‌هاي مرجع: EFQM، APQC،  7S, Daft

شرح پروژه:

طرح برنامه‌ريزي استراتژيك شركت بين‌المللي مهندسي ايران (ايريتك)، پيش از اين توسط شركت مهندسي مشاور حاسب‌سيستم انجام شده است. براي خارج شدن بخش اعظم استراتژي‌ها از ذهن افراد و مكتوب و قابل فهم شدن گزارش‌ها براي كاركنان و سازمان، لازم است استراتژي طراحي‌شده، اجرايي شود. پس از تدوين راهبردهاي عملياتي مي‌توان اجرا، ارزيابي و تحليل استراتژي را بازبيني كرد.

اجرايي شدن و توفيق برنامه‌ها نيازمند آن است كه سازمان از نظر ساختاري و فرآيندهاي موجود، كاملا شناخته و طراحي جديد آن انجام شود تا استراتژي به وظايف و كاركردهاي روزانه افراد تبديل شود.

پروژه طراحي نظام‌هاي سازماني و پرسنلي ايريتك، براي رسيدن به اين هدف در سه محور اساسي مي‌گنجد:

  • بازنگري و اصلاح ساختار سازماني شركت براساس شناسايي نقاط قوت و ضعف ساختار موجود و استخراج شرح وظايف واحدهاي اصلي، طراحي ساختار تفصيلي شركت و تدوين گردش كار كلان فرآيندها براساس يك استراتژي اصلاح ساختار مشخص
  • طراحي نظام طبقه‌بندي مشاغل، نظام ارتقا و نظام حقوق و دستمزد شركت
  • طراحي سازمان و برنامه مديريت منابع انساني (HRM) شركت
©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search