برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت کارخانجات پارس الکتریک (1380-1379)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: شركت كارخانجات پارس الكتريك

وضعيت پروژه: خاتمه يافته

تاريخ شروع پروژه: فروردين 79

تاريخ خاتمه پروژه: تير 80

متدولوژي بكار رفته در پروژه: مدل كارت امتيازي، مدل BCG

استانداردها و مدل‌هاي مرجع: متوازن، مدل پنج نيروي پورتر، مدل زنجيره ارزش پورتر

شرح پروژه:

هدف از انجام پروژه برنامه‌ريزي استراتژيك پارس‌الكتريك، تدوين چشم‌انداز و استراتژي‌هاي رقابتي اين شركت براي بهبود وضعيت آن در بازار بوده است. استراتژي‌ها براساس معيار ايجاد هم‌افزايي در ميان شركت‌هاي موجود و تمركز بر شايستگي‌هاي انحصاري پارس‌الكتريك تدوين شده است. در اين پروژه مطالعات داخلي شامل مطالعه وضعيت منابع انساني، مطالعه عملكرد مالي، مطالعه بازار و مشتري، مطالعه فرآيندهاي داخلي و همچنين مطالعات بيروني شامل مطالعه محيط اقتصادي- اجتماعي، مطالعه تحولات فن‌آوري و مطالعه محيط اختصاصي انجام پذيرفته است. براي تدوين استراتژي از انواع مدل‌ها و متدهاي نوين استفاده شده است كه محوري‌ترين آن، مدل كارت امتيازي متوازن (Balanced Scorecard) است. مدل كارت امتيازي متوازن هم در مرحله مطالعات داخلي به عنوان چارچوب كالبدشكافي سازمان و هم در تدوين و پياده‌سازي استراتژي مورد استفاده قرار گرفته است. از ديگر مدل‌هاي مورد استفاده در برنامه‌ريزي استراتژيك پارس‌الكتريك مي‌توان به مدل‌هاي پنج نيرويي پورتر، مدل زنجيره ارزش پورتر، مدل BCG و غيره اشاره كرد.

در مجموع پروژه برنامه‌ريزي استراتژيك شركت چارچوب حركت شركت پارس‌الكتريك و شركت‌هاي اقماري آن را در بازار به شدت رقابتي و محيط متلاطم روشن كرده است.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search