طرح معماری فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) (1387-1385)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)

وضعيت پروژه: در حال انجام

تاريخ شروع پروژه: اسفند 1385

تاريخ خاتمه پروژه: ---

متدولوژي‌هاي مورد استفاده در پروژه: چارچوب زكمن، NIST، متدولوژي EAP بومي‌شده

استانداردها و مدل‌هاي مرجع: FEA، مدل زنجيره ارزش پورتر، APQC، ITIL، CobiT، ISO27000

شرح پروژه:

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در سال 1379 به منظور بررسي، تهيه و اجراي طرح‌هاي احداث، توسعه، تجهيز و نوسازي صنايع توليدي متالوژي، استخراج و فرآوري مواد معدني و اجراي طرح‌هاي اكتشافي تشكيل شده است. اين سازمان كه به عنوان يك مجموعه مادر تخصصي در حال حاضر متولي صنعت معدن كشور است، در جهت انجام مأموريت‌هاي خود نيز ناگزير به استفاده از قابليت‌هاي فناوري اطلاعات در حوزه صنعت معدن كشور مي‌باشد، و از اين رو، به صورت جدي به تكميل سيستم‌هاي اطلاعاتي و توسعه سيستم‌هاي جديدي كه ارزش مأموريت‌هاي سازمان خود را افزون نموده و فراهم‌كننده شرايط تسهيل و تسريع در انجام وظايف ترويجي و توسعه‌اي سازمان باشد، مي انديشد. لذا نيازمند تعريف قانونمند و كامل وضعيت موجود (خط مبناي) سازمان، آگاهي از الگوهاي مديريتي و كاركردي سازمان‌هاي مشابه و موفق در ساير كشورها جهت تعريف محيط مطلوب و ممكن براي هر چه كارآمد كردن فناوري اطلاعات در سازمان و همچنين طرح‌هايي براي انتقال از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب مي‌باشد تا بتواند دستمايه لازم براي توسعه، پياده‌سازي و نگهداري سيستم‌هاي مختلف و نهايتا به‌كارگيري شيوه‌هاي مؤثر مديريت براي بالا بردن ارزش عملكرد و جايگاه سازمان را به‌دست آورد. و به زباني ديگر سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در جهت تصميم‌گيري آگاهانه در رابطه با سرمايه‌گذاري‌هاي فناوري‌ اطلاعات در سازمان نياز به معماري فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان اصلي‌ترين مرجع برنامه‌ريزي و هدايت فناوري اطلاعات سازمان دارد.

مراحل اصلي اجراي اين طرح عبارت‌است از:

  • برنامه‌ريزي و آماده‌سازي
  • شناخت وضع موجود (شامل شناخت وضع موجود كسب‌وكار، شناخت وضع موجود زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان و مطالعات تطبيقي)
  • تحليل وضع موجود و تدوين راهبردهاي توسعه‌ي ICT‌ در سازمان
  • تدوين معماري مطلوب (شامل معماري مطلوب كسب‌وكار، معماري مطلوب اطلاعات، معماري مطلوب كاربردها، معماري مطلوب فناوري و معماري مطلوب امنيت)

تدوين برنامه‌ي گذار (شامل تحليل شكاف، تدوين پروژه‌هاي گذار و برنامه‌ي اجرايي آن‌ها، تدوين سازمان متولي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات و تدوين برنامه‌ي آموزش پرسنل)

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search