تهیه و تدوین زیرساخت‌های تهیه برنامه‌ی فناوری اطلاعات و اثرات آن در برنامه‌ی سوم توسعه کشور- شورای عالی انفورماتیک (1377)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: شوراي عالي انفورماتيك

وضعيت پروژه: خاتمه يافته

تاريخ شروع پروژه: خرداد 77

تاريخ خاتمه پروژه: آذر 77

شرح پروژه:

شوراي عالي انفورماتيك اين پروژه را جهت بررسي و تحليل وضعيت انفورماتيك در كشور و ارائه‌ي چارچوب‌هاي لازم براي تهيه‌ي برنامه‌ي انفورماتيك در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در برنامه‌ي سوم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تعريف كرد. براي شناخت موانع و مشكلات وضع موجود، اطلاعاتي در زمينه‌ي بررسي شاخص‌هاي انفورماتيكي جمع‌آوري و همچنين وضعيت انفورماتيك دستگاه‌هاي دولتي بررسي شد.

براي بررسي تحولات ناشي از كاربرد فناوري اطلاعات در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، مطالعات در سه بخش نمونه انجام و با تعميم آن، چارچوب تهيه‌ي برنامه‌ي فناوري اطلاعات در بخش‌هاي مختلف جهت استفاده دفاتر بخشي و برنامه‌ريزي تدوين شد. تهيه و تنظيم سياست‌هاي كلان توسعه‌ي فناوري اطلاعات در بخش‌هاي مختلف براساس چارچوب مزبور و مطابق نقطه‌نظرات دريافتي از صاحب‌نظران صنعت انفورماتيك كشور انجام گرفت.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search