طراحی کلیات نظام ملی اطلاعات کشور (NIS) شورای عالی انفورماتیک (1381-1379)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: شوراي عالي انفورماتيك

وضعيت پروژه: خاتمه يافته

تاريخ شروع پروژه: بهمن 79

تاريخ خاتمه پروژه: شهريور 81

متدولوژي بكار رفته در پروژه: IE

استانداردها و مدل‌هاي مرجع: مدل زنجيره ارزش پورتر

شرح پروژه:

اجراي پروژه ملي طراحي كليات نظام ملي اطلاعات كشور با هدف شناسايي، معرفي و اولويت‌بندي سيستم‌هاي اطلاعات كلان و ملي كشور، بين سال‌هاي 1381-1379 در دستور كار شوراي عالي انفورماتيك كشور قرار گرفت. اين پروژه توسط شركت مهندسي مشاور حاسب سيستم (به‌عنوان مجري منتخب طرح) در سال 1379 آغاز شد. هدف اصلي اين پروژه انجام مطالعات شناسايي، افراز و تعريف سيستم‌هاي ملي و بانك‌هاي اطلاعاتي مهم و اصلي مورد نياز كشور بوده تا بتواند درصد زيادي از نيازهاي اطلاعاتي سازمان‌هاي حكومتي و همچنين شهروندان را تأمين كرده و به افزايش كيفيت خدمات ارائه شده توسط سازمان‌ها به آحاد جامعه و خود سازمان‌ها كمك نمايد.

در راستاي اهداف فوق پس از بررسي بر روي وظايف و اهداف اصلي يكصد سازمان دولتي و حكومتي (ستاد دستگاه‌هاي اجرايي اصلي كشور) و انتخاب و استخراج وظايف محوري آنها ـ در قالب بخش‌هاي برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ـ ، سرفصل‌هاي اطلاعاتي كلان و مهم براي انجام وظايف و تحقق اهداف فوق تعيين شد. همچنين معماري اطلاعات در سطح كلان مجموعه حكومتي با استفاده از ماتريس‌هاي داده ـ فرآيند انجام و نهايتا بيش از 1000 سيستم‌ ملي اطلاعاتي استخراج گرديد. از بين اين سيستم‌ها 23 سيستم و 10 بانك اطلاعاتي ملي بين سازماني انتخاب و مشخصات و ارتباطات آنها با يكديگر تعيين شد.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search