فاز اول پروژه‌ی معماری اطلاعات شرکت ایز ایران (1382-1381)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: شركت ايز ايران

وضعيت پروژه: خاتمه يافته

تاريخ شروع پروژه: بهمن 81

تاريخ خاتمه پروژه: خرداد 82

متدولوژي بكار رفته در پروژه: بكارگيري متدولوژي DOE (معماري اطلاعات)

نرم‌افزارهاي بكار رفته در پروژه: SA

شرح پروژه:

معماري اطلاعات از جديدترين متدولوژي‌هاي مطرح در زمينه سازماندهي و برنامه‌ريزي فن‌آوري اطلاعات در سازمان‌ها مي‌باشد. اين متدولوژي با نگرشي پنج لايه، سازمان را از مناظر مختلف مورد بررسي قرار داده و به تجزيه و تحليل روش‌ها و فرآيندهاي جاري سازمان در جهت بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي نوين و حفظ فن‌آوري موجود سازمان مي‌پردازد.

براي معماري اطلاعات مراحل متعددي مطرح شده كه اولين مرحله شناخت وضعيت موجود سازمان است. در اين مرحله فرآيندهاي اصلي سازمان شناسايي شده و با استفاده از مدل‌هاي موجود، روابط بين فرآيندها، موجوديت‌ها، سيستم‌هاي اطلاعاتي موجود و واحدهاي سازماني تعيين مي‌شود. خروجي‌هاي اصلي در هر معماري اطلاعات شامل 5 نقشه كاري به شرح ذيل مي‌باشد:

 

  • نقشه كاري Business Area
  • نقشه‌ اطلاعاتي Information
  • نقشه برنامه‌هاي كاربردي Application
  • نقشه داده‌اي Data
  • نقشه فن‌آوري Technology

در پايان فاز شناخت، با توجه به فرايندهاي موجود شناسايي شده، هزينه و زمان لازم براي انجام پروژه‌ي معماري اطلاعات شركت ايز ايران برآورد شده‌است.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search