نظارت بر طرح تدوین برنامه‌ی جامع فناوری اطلاعات ایران (تکفا۲) شورای عالی اطلاع رسانی (1387-1383)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: شوراي عالي اطلاع‌رساني

وضعيت پروژه: پروژه اصلي ناتمام مانده است

تاريخ شروع پروژه: 20/12/83

تاريخ خاتمه پروژه: ---

شرح پروژه:

با تصويب برنامه‌ي تكفا در هيات دولت، حركتي جديد و پرشتاب در زمينه‌ي توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات در كشور آغاز شد. بديع بودن حركت و حالت راه‌انداز (initiative) داشتن آن باعث شد تا عمده توجه تكفا صرف برداشتن موانع عيني و ذهني موجود در كشور، و تشويق بخش‌هاي مختلف كشور با توجه ويژه به كاربرد فناوري اطلاعات، و هم‌چنين تامين منابع لازم براي اجراي پروژه‌هاي تعريف‌شده، شود.

با گذشت بيش از سه سال، براي تداوم حركت، لازم مي‌نمود چارچوبي دقيق‌تر، با عمق بيش‌تر، و در چارچوب جهت‌گيري‌هاي كلي كشور تعريف شود. چنين چارچوبي كه از آن با نام‌ «برنامه‌ي جامع فناوري اطلاعات ايران» نام برده مي‌شود، ضمن آن‌كه خود از جهت‌گيري‌هاي كلي كشور كه در برنامه‌ي چهارم توسعه متبلور است، تاثير خواهد گرفت، به‌دليل اهميت و محوري‌ بودن آن در توسعه، لاجرم تاثير خود را بر جهت‌گيري‌هاي مزبور بر جاي خواهد گذاشت.

پروژه‌ي حاضر، با هدف تدوين برنامه‌ي جامع فناوري اطلاعات ايران در دبيرخانه‌ي شوراي عالي اطلاع‌رساني تعريف و توسط شركت پرورش داده‌ها و شركت هلندي EpC در حال انجام بوده، شركت مهندسي مشاور حاسب‌سيستم عهده‌دار مسؤوليت نظارت بر آن است.

نظارت بر اين پروژه شامل ابعاد مختلفي به اين شرح است:

  • نظارت بر روش‌ها و فرايندهاي انجام كار
  • نظارت بر فرآورده‌هاي توليدي
  • نظارت بر زمان‌بندي انجام كار

 

اين پروژه، پس از تغييرات در دولتي و شوراي عالي اطلاع‌رساني، فعلا در وضعيت معلق باقي مانده است.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search