تدوین مدل بومی توسعه راهبردهای فناوری اطلاعات کشور شورای عالی اطلاع‌رسانی (1387)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: شوراي عالي اطلاع‌رساني

وضعيت پروژه: خاتمه‌يافته

تاريخ شروع پروژه: مرداد 87

تاريخ خاتمه پروژه: آذر 87

استانداردها و مدل‌هاي مرجع: مدل CID

شرح پروژه:

هدف اصلي اين پروژه تدوين سند راهبردي جامعه اطلاعاتي ايران است. اين سند براساس مدل مركز مطالعات بين المللي دانشگاه هاروارد (CID) در 5 حوزه به شرح ذيل تدوين شده است:

  • حوزه توسعه دسترسي به محيط شبكه‌اي
  • حوزه توسعه نيروي انساني، علم و آموزش شبكه‌
  • حوزه توسعه جامعه شبكه‌اي
  • حوزه توسعه اقتصاد شبكه‌اي
  • حوزه سياستهاي حاكم بر توسعه جامعه اطلاعاتي

براي تدوين سند تلاش شده است تا از اسناد بالادستي جمهوري اسلامي ايران مثل سند چشم‌انداز 1404، برنامه‌هاي توسعه چهارم و پيش‌نويس برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور براي بومي‌سازي سند نهايي استفاده گردد.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search