تدوین معماری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی (معاونت امور باغبانی) (1384-1383)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

وضعيت پروژه: خاتمه‌يافته

تاريخ شروع پروژه: مرداد 83

تاريخ خاتمه پروژه: شهريور 84

متدولوژي بكار رفته در پروژه: IA

استانداردها و مدل‌هاي مرجع: مدل زنجيره ارزش پورتر

شرح پروژه:

معماري اطلاعات از جديدترين متدولوژي‌هاي مطرح در زمينه سازماندهي و برنامه‌ريزي فن‌آوري اطلاعات در سازمان‌ها مي‌باشد. اين متدولوژي با نگرشي پنج لايه، سازمان را از مناظر مختلف مورد بررسي قرار داده و به تجزيه و تحليل روش‌ها و فرآيندهاي جاري سازمان در جهت بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي نوين و حفظ فن‌آوري موجود سازمان مي‌پردازد.

معماري اطلاعات در وزارت جهاد كشاورزي در دو مرحله شامل ستاد وزارت و معاونت‌ها در دست اجرا است. اين پروژه به منظور تدوين طرح معماري اطلاعات در معاونت امور باغباني و هم راستا با معماري كلان تعريف شده براي ستاد وزارت تعريف شده و در حال اجرا مي باشد.

براي معماري اطلاعات مراحل متعددي مطرح شده كه اولين مرحله شناخت وضعيت موجود سازمان است. در اين مرحله فرآيندهاي اصلي سازمان شناسايي شده و با استفاده از مدل‌هاي موجود، روابط بين فرآيندها، موجوديت‌ها، سيستم‌هاي اطلاعاتي موجود و واحدهاي سازماني تعيين مي‌شود. خروجي‌هاي اصلي در هر معماري اطلاعات شامل 5 نقشه كاري به شرح ذيل مي‌باشد:

 1- نقشه كاري Business Area

 2- نقشه‌ اطلاعاتي Information

 3- نقشه برنامه‌هاي كاربردي Application

 4 - نقشه داده‌اي Data

 5- نقشه فن‌آوري Technology

در اين پروژه براي بهره‌گيري هر چه بيشتر از دستاوردهاي معماري اطلاعات، بيشتر خروجي‌هاي مطرح شده در اين متدولوژي تهيه و به كارفرما ارائه شده است.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search