تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس (1385-1384)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: سازمان جهاد كشاورزي استان فارس

وضعيت پروژه: خاتمه يافته

تاريخ شروع پروژه: دي 84

تاريخ خاتمه پروژه: بهمن 85

شرح پروژه:

امروزه نگرش جهاني در به‌كارگيري فناوري اطلاعات، متدولوژي‌هاي سازمان‌نگر را مورد توجه قرار داده و بر مطالعه‌ي جامع سازمان و در نظر گرفتن تمام ابعاد و نيازهاي بخش‌هاي مختلف آن تاكيد دارد. يكي از متدولوژي‌هاي سازمان‌نگر كه در بسياري از سازمان‌ها به‌عنوان ابزار و روش تدوين طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات مورد استفاده قرار مي‌گيرد، معماري سازماني فناوري اطلاعات يا به اختصار معماري اطلاعات است.

در همين راستا، سازمان جهادكشاورزي استان فارس تصميم به تدوين طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات نمود تا كليه‌ي فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات را در سازمان هم‌جهت و هماهنگ نمايد.

در اين پروژه، در فاز شناخت معماري وضع موجود، وضعيت موجود نرم‌افزارها، سخت‌افزارها، سيستم‌هاي كاربردي و نيروي انساني بررسي و نسبت به شناسايي و فهرست‌برداري از كليه‌ي فرايندهاي سازمان اقدام شده است.

براي تعريف وضع مطلوب معماري اطلاعات سازمان، ابتدا وضعيت توسعه‌ي IT در سازمان‌هاي مشابه بررسي شد. تعيين نيازها و برآورد استراتژي‌هاي سازمان در حوزه‌ي IT به تعيين اهداف كلان و بلندمدت سازمان در اين حوزه بر مبناي ماموريت چشم‌اندازهاي كلان سازمان منجر شده است.

گام بعدي در راستاي اهداف فوق، تهيه‌ي نقشه‌‌هاي فرايندي، اطلاعاتي، كاربردي، داده‌اي و تكنولوژيك بود كه لايه‌هاي پنج‌گانه‌ي معماري اطلاعات را پوشش داده است.

تهيه‌ي برنامه‌ي گذار و درخواست ارائه‌ي پيشنهاد (RFP) براي پروژه‌هاي آتي سازمان در حوزه‌ي IT گام پاياني پروژه‌ي حاضر بوده است.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search