ارائه خدمات مشاوره به منظور مطالعه و تدوین معماری کلان سامانه های اطلاعاتی و داده‌های سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت راه و شهرسازی ( در دست اجرا – 1396)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search