انجام مراحل مطالعات ، شناخت ، طراحی ، پیاده سازی و استقرار سامانه راهبری معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی ( در دست اجرا – 1396)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search