ارائه خدمات مشاوره در مورد تدوین معماری تکنولوژی در حوزه های زیرساخت،میان افزار،BI و BPM وزارت راه و شهرسازی ( در دست اجرا – 1396)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search