استانداردسازی فرایندهاي سازمان امور مالیاتی کشور (1388-1386)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: سازمان امور مالياتي كشور

وضعيت پروژه: در حال انجام

تاريخ شروع پروژه: خرداد 86

تاريخ خاتمه پروژه: --

استاندارد‌ها و مدل‌هاي مرجع: مدل زنجيره ارزش پورتر، ARIS، PCF

شرح پروژه:

اين پروژه‌، يكي از پروژه‌هاي طرح جامع مالياتي كشور است كه سازمان امور مالياتي كشور، مناقصه‌ي آن را برگزار كرده و شركت مهندسي مشاور حاسب‌سيستم به‌عنوان يكي از اعضاي كنسرسيومي كه علاوه بر حاسب‌سيستم از دو شركت ايران‌سيستم و طرح نوانديشان، تشكيل شده، برنده‌ي اين مناقصه شده‌است. اهداف كلي اجراي اين پروژه عبارت‌اند از:

 • مؤدي‌مداري و جهت‌گيري تمامي فرايندها به‌صوري رضايت‌مندي مؤديان
 • برقراري ارتباطات و يكپارچگي بين فرايندها در راستاي بسترسازي اتوماسيون عمليات اجرايي
 • فراهم آوردن امكان توسعه و مهندسي مجدد فرايندها
 • كاهش فرايندهاي زائد و ناكارآ در جهت كاهش هزينه‌هاي وصول ماليات و افزايش سرعت عمليات اجرايي سازمان
 • ساده‌سازي شفافيت روش‌هاي اجرايي، دستورعمل‌ها و فرم‌هاي كاري و ايجاد درك مشترك عوامل درون و برون‌سازماني از عمليات اجرايي سازمان
 • بازنگري، دسته‌بندي، بهبود، طراحي، يكپارچه‌سازي، استانداردسازي و شبيه‌سازي فرايندهاي محوري امور مالياتي، فرايندهاي حد واسط با عوامل برون‌سازماني موثر و فرايندهاي امور پشتيباني براساس اولويت‌ها
 • طرح‌ريزي نظام نظارتي و قابليت رديابي و پي‌گيري اقدامات در پياده‌سازي و اجراي فرايندها و پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات مربوط

 

زمان‌بندي اجراي اين پروژه براي 19 ماه پيش‌بيني شده و مراحل مختلف آن به شرح زير خواهد بود:

 • اقدامات اوليه (برنامه‌ريزي و آماده‌سازي)
 • شناخت و نگاشت فرايندهاي اصلي و حد واسط مالياتي
 • تحليل فرايندهاي اصلي و حد واسط مالياتي
 • مطالعات تطبيقي
 • طراحي كلان (بهبود) و استانداردسازي فرايندهاي اصلي و حد واسط مالياتي موجود
 • نگاشت تفصيلي فرايندهاي مطلوب اصلي و حد واسط مالياتي
 • اجراي آزمايشي فرايندها در سه استان
 • برنامه‌ريزي براي اجراي گسترده در سراسر كشور
 • نظارت بر اجراي گسترده
 • نگاشت فرايندهاي پشتيباني

 

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search