طرح‌ریزی روابط با صاحبان منافع سازمان (SRP) سازمان امور مالیاتی کشور (1388-1386)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: سازمان امور مالياتي كشور

وضعيت پروژه: در حال انجام

تاريخ شروع پروژه: خرداد 86

تاريخ خاتمه پروژه: --

استانداردها و مدل‌هاي مرجع: مدل زنجيره ارزش پورتر، ماتريس قدرت-منفعت، مدل PEST، مدل PLU

شرح پروژه:

اين پروژه‌، يكي از پروژه‌هاي طرح جامع مالياتي كشور است كه سازمان امور مالياتي كشور، مناقصه‌ي آن را برگزار كرده و شركت مهندسي مشاور حاسب‌سيستم برنده‌ي اين مناقصه شده‌است. اهداف كلي اجراي اين پروژه عبارت‌اند از:

  • شناسايي و طبقه‌بندي مجموعه صاحبان منافع و مطالعه روابط ميان سازمان و صاحبان منافع
  • بررسي و ارزيابي منابع توليد اطلاعات برون‌سازماني مورد نياز
  • شناخت كليه الزامات و نيازمندي‌هاي تحقق روابط و كسب و تبادل اطلاعات ميان سازمان و صاحبان منافع اصلي آن
  • شناسايي و طرح‌ريزي روش‌هاي برقراري و توسعه‌ي روابط، تعاملات و تبادل اطلاعات ميان سازمان و صاحبان منافع اصلي آن
  • شناسايي و طرح‌ريزي روش‌هاي هماهنگي‌سازي ساختارها و سيستم‌ها، گردآوري و انتقال اطلاعات از صاحبان منافع به سازمان، طبقه‌بندي، پالايش و توزيع
  • شناسايي و طرح‌ريزي توسعه‌ي روابط ميان واحدها و ماموران مالياتي

 

زمان‌بندي اجراي اين پروژه براي 18 ماه پيش‌بيني شده و مراحل مختلف آن به شرح زير خواهد بود:

  • اقدامات اوليه (برنامه‌ريزي و آماده‌سازي، و شناسايي، بررسي و طبقه‌بندي صاحبان منافع سازمان- 40 صاحب منافع اصلي خارجي و 15 صاحب منافع اصلي درون‌سازماني)
  • شناخت تفصيلي وضعيت اطلاعات و الزامات تبادل اطلاعات سازمان
  • شناسايي نيازمندي‌هاي توسعه‌ي روابط با صاحبان منافع
  • تدوين راهبردها و برنامه‌هاي توسعه‌ي روابط با صاحبان منافع
©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search