تدوین برنامه‌ی راهبردی توسعه‌ی محتوای دیجیتال در کشور مرکز تحقیقات مخابرات ایران (1385-1384)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

كارفرما: مركز تحقيقات مخابرات ايران

وضعيت پروژه: خاتمه‌يافته

تاريخ شروع پروژه: مرداد 84

تاريخ خاتمه پروژه: آبان 85

استانداردها و مدل‌هاي مرجع: مدل پورتر در رابطه با محتواي ديجيتال، مدل اقتصاد خرد، روش‌شناسي CIDU، الگوهاي OECD و EU

شرح پروژه:

طرح تدوين سند راهبردي توسعه محتوا، يکي از محورهاي پژوهشي مرکز تحقيقات مخابرات ايران در برنامه 5 ساله چهارم توسعه کشور است. يكي از شاخص‌هاي كلان موفقيت توسعه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشورها، ميزان بهره‌مندي اقشار مختلف جامعه از خدمات و محتواي الكترونيكي (ديجيتالي) است. توسعه‌ي محتواي مورد نياز گرو‌ه‌هاي مختلف اجتماعي، نيازمند كسب شناخت كافي از نيازها، مشكلات استفاده، فرصت‌هاي پيش رو، برنامه‌ريزي توليد محتواي مورد نياز و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم و توسعه‌ي مهارت‌هاي استفاده از فناوري اطلاعات در كل جامعه است. در اين پروژه سياست‌ها و راهبردهای کليدی در اين زمينه ارائه شده است.

در اين پروژه, كليه روندهاي توليد، عرضه, كنترل و نظارت شناسايي‌شده و بر اساس تقسيم‌بندي به دست آمده از زنجيره توليد و عرضه محتواي ديجيتال، انواع محتواي توليد‌شده با شاخص‌هايي نظير حجم محتوا، نوع كاربرد و ... شناسايي شده است. مطالعه وضعيت ساير كشورهايي كه در زمينه زيرساخت, فعاليت‌هاي گسترده‌اي انجام داده‌اند، در ترسيم چشم‌انداز محتواي ديجيتال مورد استفاده قرار گرفته است. بررسي تجربه كشورهاي موفق در صادرات محتوا نيز در ترسيم راهبردهای مناسب زنجيره تقويت عرضه و تقاضا با توجه به پتانسيل‌های موجود در کشور مدنظر قرار گرفته است. مولفه‌هاي اصلي عرضه محتوا در چند حوزه اصلي دسترسي به محتوا و صادرات محتوا است كه به آنها پرداخته‌شده است. در راستای تقويت عرضه و حمايت از توليدكنندگان، چالش‌هاي عمده‌اي وجود دارد كه در ارائه راهبردهای تقويت عرضه مورد توجه است. ايجاد زمينه‌های عرضه مناسب محتوا (خصوصا محتوايي كه مورد تقاضاي كشورهاي خارجي است) و فعال‌سازي صنعت تبديل محتواي غيرديجيتال به ديجيتال, از محورهاي مورد توجه در ارائه راهبردها و سياست‌ها است. صادرات محتوايي كه در خارج از كشور تقاضاي زياد يا قابل ملاحظه‌اي براي آن وجود دارد، از محورهاي اصلي اين طرح بوده است. در اين زمينه تلاش شده است تا مزيت‌هاي كشور در صادرات محتوا مورد بررسي قرار گيرد و رقابتي بودن مزيت‌ها مطالعه و بررسي شود.

مولفه‌هاي اصلي تقويت تقاضای محتوا در چند حوزه اصلي دسترسي به محتوا و فراهم‌نمودن زيرساخت‌های لازم برای  افزايش سطح دسترسی مردم به محتوا و در نتيجه افزايش تقاضای آنان برای محتوای ديجيتال است كه به آنها پرداخته‌شده است. سطوح دسترسي به محتواي خارجي يكي از محورهاي اصلي برای برآورد تقاضای محتوای ديجيتال است كه به آن توجه شده است. با توجه به شرايط كشور ما، تقاضاي بالايي براي محتوا، خصوصا محتواي آموزشي و تصويري وجود دارد، بنابراين ايجاد "زنجيره" توليد و عرضة محتواي ديجيتال جزو محورهاي اصلي طرح قرار گرفته است. توسعه منابع انساني از طريق كاربري محتواي ديجيتال، استراتژي محوري توسعه ICT  در برنامه فاوا است. راه‌کارهای برآورده‌کردن تقاضای محتوای آموزشي يكي از محورهاي اصلي در ارائه راهبردها و سياست‌ها است که به منظور تامين بيشترين حجم تقاضاي محتواي ديجيتال كشور مورد توجه است. ارائه راهبردهای تقويت تقاضا نيز از طريق فراهم‌نمودن زيرساخت‌های مورد نياز نيز در اين طرح مورد توجه است.

©{2017} HasebSystem. All Rights Reserved. Designed By OmidJadidi

Search